دوره طراحی پیشرفته مکانیک رباتیک(AutoCAD soft)

بدون امتیاز 0 رای
42,000 تومان

درس طراحی مکانیک ربات به کمک نرم افزار اتوکد از مجموعه دوره های رباتیک که به صورت ترمیک ارائه می…

3
42,000 تومان
57%
تخفیف

دوره آموزش طراحی مکانیک رباتیک (نرم افزار اتوکد)

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان

درس طراحی مکانیک ربات به کمک نرم افزار اتوکد از مجموعه دوره های رباتیک که به صورت ترمیک ارائه می…

11
15,000 تومان