ربات آپنوپ اسکرچ

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

این ربات قابلیت برنامه نویسی به زبان اسکرچ را دارا می  باشد.

0
200,000 تومان

آموزش ربات نوریاب

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

این ربات برای  اموزش دوره های الکترونیک ویژه دانش آموزان، دانش پژوهان جوان در نظر گرفته شده است. باساختن این ربات مباحث پایه الکترونیک از جمله ولتاژ، جریان و مقاومت را به عنوان مشحضه های دنیای الکترونیک فرا میگیرند. این ربات دارای برد الکترونیک و قطعات الکترونیک می باشد که با لحیم کاری و سیم کشی آن ربات ساخته می شود.

1
100,000 تومان